Inchidere prin lichidare voluntara

 

Operatiunea de inchidere a firmei sau de desfiintare este un proces care presupune parcurgerea a 3 etape: dizolvarea, lichidarea patrimoniuluisi radierea societatii.

Dizolvarea societatii poate avea loc, conform legii, prin trecerea timpului stabilit ca durata a societatii, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia, declararea nulitatii societatii, hotararea adunarii generale, hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat (pentru motive temeinice), falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Dizolvarea societatii pregateste etapa lichidarii patrimoniului.

In cazul lichidarii voluntare, dupa stingerea datoriilor catre creditorii societatii, asociatii pot cadea de acord cu privire la repartizarea activelor ramase.

In cazul societatilor comerciale cu mai multi asociati, exista situatii in care se doreste dizolvarea unui SRL. Printre motive ar fi neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii.

In cazul in care nu se ajunge la un acord cu privire la repartizarea patrimoniului societatii, procedura de lichidare se deruleaza cu numirea unui lichidator.

Procedura de inchidere a firmei presupune urmatoarele etape:

  1. a) Etapa I – cea de dizolvare

– La momentul intocmirii dosarului, firma nu trebuie sa aiba datorii la furnizori si/sau statul roman.

– Dupa depunerea dosarului, Registrul Comertului publica in Monitorul Oficial intentia de inchidere a firmei.

– De la data publicarii in Monitorul Oficial trebuie sa treaca un termen de opozitie de 30 de zile.

– In interiorul termenului de opozitie, orice persoana interesata (fizica si/sau juridica) sau Statul Roman prin ANAF, primarii, ITM, etc. se pot opune inchiderii firmei. Aceasta opozitie apare de obicei cand firma are datorii.

– In cazul in care in cele 30 de zile nu apare nicio opozitie la inchiderea firmei, se va intocmi al doilea dosar.

  1. b) Etapa II – cea de lichidare si radiere a firmei

Pentru aceasta etapa sunt necesare urmatoarele acte:

> Certificatul de inregistrare si Certificatele constatatoare – in original

> Certificat fiscal de la Administratia Financiara – in care trebuie sa se evidentieze ca firma nu are datorii fata de stat

> Bilantul de lichidare – intocmit de un expert contabil

Termenul aproximativ pentru intreaga procedura este de 50-60 de zile.